Budovanie pracovných pozícií

Budovanie pracovných pozícií

Hoci nezamestnanosť na Slovensku za posledných pár rokov klesla, nejde o veľmi veľký pokles a problém s nedostatkom vyhovujúci pracovných miest je v spoločnosti stále. Rozmýšľate ako je vlastne nastavené vytváranie pracovných pozícií a či sa tejto oblasti venuje nejaký projekt? V nasledujúcom článku si tieto otázky zodpovieme.

Trh s pracovnými pozíciami na Slovensku

Trh práce je momentálne na Slovensku rozvinutý najmä na západe krajiny. Čo sa týka strednej a východnej časti krajiny, výskyt tzv. hladových dolín je oveľa častejší. Hladové doliny sú regióny s vysokou nezamestnanosťou a nedostatkom pracovných príležitostí , čiže pre ekonomiku veľmi zlý ukazovateľ. K ich vzniku značne prispela modernizácia, ale aj nerovnomerné rozdeľovanie dotácií pre podnikateľov, ktorí vytvárajú pracovné pozície.
V rámci Slovenska je najľahšie nájsť si prácu na západe. Tento trend ale podporu je to, že čoraz viac ľudí musí za prácou cestovať alebo sa dokonca sťahovať.
Zlepšenie situácie môže priniesť projekt zameraný na všetky regióny rovnako.

Štruktúrované budovanie pracovných príležitostí

Štruktúrované budovanie pracovných príležitostí spočíva v tom, že sa pracovné pozície budujú rovnomerne v rámci všetkých krajov a regiónov krajiny. V prípade Slovenska to teda znamená to, že pracovné pozície sa budú vytvárať tak ako na západe, aj na východe.
Takéto budovanie pracovných pozície má pre ekonomiku, pracovný trh ako aj konkurencieschopnosť podnikateľov viacero výhod. Pokiaľ si ľudia nájdu prácu v blízkosti svojho bydliska, nemusia príliš veľa času tráviť únavným cestovaním, čím sa zvyšuje ich produktivita v práci. Lepšie dostupnosť pracovných príležitostí tiež prispievať k zvýšenie štandardu života, ktorý súvisí s lepšími ekonomickými podmienkami v krajine. Ľudia hľadajúci prácu majú zároveň väčšiu šancu nájsť si pre seba vhodnú pozíciu, bez toho, aby im ich „kradli“ nezamestnaní z iných krajov.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close