Financovanie EU

Financovanie EU

Rozpočet tvoria najmä príspevky členských štátov, ktoré sú vyčíslené podľa veľkosti štátov či aktuálneho HDP. Veľká čas z peňazí, ktoré štáty do Európskej únie vkladajú sa im vracia cez rôzne projekty a financovania.

Aktuálna finančná situácia v Európskej únii.

Menovú politiku a euro v rámci únie riadi Európska centrálna banka, ktorá tiež udržuje stabilné ceny. Keďže väčšina štátov používa ako menu euro, politika centrálnej banky sa zameriava na posilnenie eura. Niektorí predstavitelia únie sa momentálne snažia presadiť jednotnú daň, hoci takéto opatrenie nemusí byť výhodné pre všetky krajiny.
V súčasnosti sa veľa hovorí o šedej ekonomike, ktorá funguje mimo riadneho trhu. Odhady hovoria o 300 miliardách eur, ktoré sa nezdaňujú.

Ako zlepšiť manažment financií v Európskej únii?

Je dôležité, aby sa menová politika v rámci únie zjednotila, a teda sa darilo stabilne posilňovať euro. Spôsoby pre posilnenie eura by mali byť prioritou Európskeho parlamentu.
Rovnako by sa mali zjednotiť finančné opatrenia. Nemalo by sa stávať, že nariadenia budú výhodné len pre niektoré štáty, zatiaľ čo ostatné na ne budú doplácať.
Ďalší dôležitým krokom by malo byť zprísnenie prerozdeľovania financií medzi členskými štátmi. Vyvarujeme sa tak korupcii či nejednoznačnými výdavkami čo sa týka eurofondov a financovania rôznych projektov. Tiež to napomôže k tomu, že krajiny na seba nebudú navzájom doplácať.
V neposlednom rade je potrebné vyriešiť problém nezdanených peňazí. Poslanci Európskeho parlamentu by sa mali venovať tejto problematike a snažiť sa nás spôsob ako vrátiť peniaze kolujúce v šedej ekonomike späť na legálny trh. Zmena tejto situácie určite prispeje k zlepšeniu ekonomickej situácie v Európskej únii ako aj na Slovensku.

Žiadne komentáre

Napíšte Váš názor

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close