Ochrana vonkajších hraníc

Ochrana vonkajších hraníc

Hranice medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie momentálne spadajú pod Schengenský priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb a tovaru. Vonkajšie hranice sú zabezpečené hraničnými priechodmi a v niektorých štátoch aj hraničnými kontrolami.
V otázke ochrany vonkajších hraníc sú aktuálne problémom imigrantské vlny z rôznych krajín.

Od roku 2015 v Európskej únii pretrváva medzinárodná  migračná  kríza, ktorá je spôsobená veľkým počtom imigrantov mieriacich do Európy. Migranti sa do centrálnych častí Európy dostávajú po dvoch hlavných migračných trasách – balkánskej a stredomorskej trase. Cieľom imigrantov sú zväčša štáty západnej a severnej Európy, predovšetkým Nemecko, Švédsko či štáty Beneluxu.


Na čo by sme sa mali pri ochrane hraníc zamerať?

V rámci ochrany hraníc musíme zlepšiť súčasný systém, ktorý častokrát zlyháva. Najlepšou cestou je zavedenie reforiem, personálnych aj finančných reforiem, na takých miestach, kde systém nefunguje. Zodpovednosť za aplikovanie takýchto reforiem nesú poslanci Európskeho parlamentu.
Na pôde Európskeho parlamentu chcem propagovať, že problémom imigračnej krízy sa dá vyhnúť tým, že sa bude zastavovať už v krajinách, v ktorých vznikne. Európska únia môže problémy ovplyvniť tak, že bude poskytovať pomoc a materiál daným krajinám.
Takýto prístup je dôležitý, pretože môže efektívne zabrániť migračnej kríze, a teda štáty nebudú musieť zápasiť s nedostatkom kapacít pre zabezpečenie veľkého množstva imigrantov. Rovnako sa zmenší počet čiernych obchodov či preprava zakázaného tovaru medzi krajinami.
Riešenie problémov mimo Európskej únie umožní členským štátom venovať sa aktuálnym problémom a zároveň pomôcť krajinám, v ktorých imigrantské krízy začínajú.

Žiadne komentáre

Napíšte Váš názor

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close