Prečo voliť Petra Puškára

Európska únie je skvelým projektom, no má niekoľko nedostatkov, ktorým sa treba venovať. Eurorealisti tieto problémy priamo pomenúvajú a chcú riešiť. Preto sa v nasledujúcich paragrafoch budeme venovať tým najväčším nedostatkom a aj tomu, ako sa dajú riešiť. Ochrana vonkajších hraníc Súčasný systém ochrany hraníc si vyžaduje zlepšenie.......

Ekonomika Európskej únie patrí medzi veľmi dobre rozvinuté ekonomiky sveta. Momentálne jej patrí druhé miesto z hľadiska kúpnej sily. Radí sa teda medzi najväčšie ekonomiky v celosvetovom meradle. Ekonomická situácia v Európskej únii V Európskej únie funguje voľný trh, ktorý umožňuje voľný pohyb ľudí aj tovaru. Má viacero......

Jednou z výhod členstva v Európskej únii je možnosť čerpania eurofondov, teda financií, ktorými sa dotujú veľké projekty s cieľom vyrovnať regionálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie. Proces funguje ako 7-ročný cyklus s dopredu stanoveným rozpočtom. Kohézna politika a fondy Kohézna politika sa sústreďuje na znižovanie regionálnych......

Rozpočet tvoria najmä príspevky členských štátov, ktoré sú vyčíslené podľa veľkosti štátov či aktuálneho HDP. Veľká čas z peňazí, ktoré štáty do Európskej únie vkladajú sa im vracia cez rôzne projekty a financovania. Aktuálna finančná situácia v Európskej únii. Menovú politiku a euro v rámci únie riadi Európska centrálna banka,......

Hranice medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie momentálne spadajú pod Schengenský priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb a tovaru. Vonkajšie hranice sú zabezpečené hraničnými priechodmi a v niektorých štátoch aj hraničnými kontrolami. V otázke ochrany vonkajších hraníc sú aktuálne problémom imigrantské vlny z rôznych krajín. Od roku 2015......

Eurovoľby sa na Slovensku budú konať v sobotu 25. mája 2019. Ľudia, ktorých si v nich voliči zvolia budú Slovensko zastupovať v Európskom parlamente najbližších päť rokov. Kandidáti jednotlivý strán a koalícií majú rôzne názory na Európsku úniu. Všeobecne sa delia na euroskeptikov, federalistov/eurooptimistov a eurorealistov. Eurooptimisti chcú Európsku úniu......

Našu dobu by sme mohli označiť aj ako post demokraciu. Prejavuje sa ako  kríza dôvery v politikov a politiku, ktorá sa aj morálne skompromitovala. PR  agentúry, lobistické a iné skupiny využitím aj nemalej časti  médií nám vnucujú témy, ktoré dominujú aj v predvolebných kampaniach  a......

Slovensko je v Európskej únii od roku 2004, keď do nej vstúpilo spolu s ďalšími desiatimi krajinami. Motiváciou k vstupu do únie boli lepšie možnosti pre spoluprácu, podieľanie sa na rôznych projektoch aj zlepšenie ekonomiky a života na Slovensku. Postavenie Slovenska v Európskej únie Keďže Slovensko patrí medzi menšie krajiny,......

Spoločná zahraničná politiky Európskej únie sa zameriava na riešenie problémov, ktoré majú dopad na viacero členských štátov a tiež na vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi. Ciele zahraničnej politiky sa upravujú podľa aktuálnych udalostí, ktoré hýbu svetom či vplyvom faktorov akými napríklad je obchod a spolupráca na rôznych projektoch.......

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close