PUŠKÁR JE ISTOTA

PUŠKÁR JE ISTOTA

Našu dobu by sme mohli označiť aj ako post demokraciu. Prejavuje sa ako  kríza dôvery v politikov a politiku, ktorá sa aj morálne skompromitovala. PR  agentúry, lobistické a iné skupiny využitím aj nemalej časti  médií nám vnucujú témy, ktoré dominujú aj v predvolebných kampaniach  a nie témy ktorými ľudia žijú.

Bratstvo politických a ekonomických oligarchov ovláda niektoré médiá a časť novinárov sa stala súčasťou anatómie moci. V niektorých krajinách dokonca aj nástrojom mäkkých diktatúr. Tak ako časť politikov ani tieto médiá nie sú verejným dobrom. Žurnalisti a politici sa neriadia etickým kódexom. Politika v ich poňatí nie je vec verejná v službách občana, ale nástroj získania  a udržania moci. Informácie nie sú hodnotou, ale spotrebným tovarom. Povinnosťou politiky je zohľadňovať  záujmy celku spoločnosti a nie parciálne záujmy jedincov, skupín, alebo politických strán.

Sloboda médií je právna kategória, slobodné médiá sú a musia zostať spoločenskou hodnotou. Politika sa zrodila vtedy, keď sme si uvedomili, že sme pominuteľní, že každý  z nás je zraniteľný a mnohí odkázaní na pomoc a solidaritu iných ľudí. Úlohou politikov je hľadanie riešenia otvorených otázok a problémov, ktoré sa dostanú do „verejného priestoru“.

Kardinálnou úlohou a primárnym cieľom našej kampane je Petra Puškára vymeniť z tohto spoločenstva oligarchov ako osobnosť  nepoškvrnenú  mocou, ktorá sa stala obeťou jej zneužitia a na vlastnej koži pocítila aké ťažké je dovolať sa pravdy.

Pravda je len jedna. Štát je povinný stáť na  strane tých, čo im je odopretá pravda a dostupnými nástrojmi zamedziť akúkoľvek formu nespravodlivosti už v jej  zárodku.

Puškár je teda istota, že:

 •             Nezradí voličov.
 •             Bude chrániť záujmy Slovenska.
 •             Kvalita našej práce je na úrovni Porshe, platy sú žigulák.
 •             V platoch nesmieme byť občanmi druhej  triedy v EÚ.
 •             Dôstojný život pre každého – minimálna mzda je iba o prežití.
 •             Bezplatný internet do každej domácnosti.
 •             Viera pozná odpust hriechov, politika je aj o odpuste dlhov.
 •             Žijeme na splátky, splácame dlhy zlých politických rozhodnutí.
 •             Európa sa integruje, my diaľnicou nevieme spojiť ani Slovensko.
 •             Silná EÚ v ochrane spoločných  záujmov  občanov a národov.
 •             Posilnenie prvkov pravej demokracie.

 

Vo veľkých mestách zorganizujeme osobitné stretnutie s aktivistami pod názvom  Kávička s P.etrom Puškárom /Spolu to dokážeme/.

V kampani  či už médiá, reklama alebo politický marketing nemajú   takú hodnotu a silu ako živé slová blízkych ľudí,  ktorí užívajú našu dôveru. Na internetovej stránke Petra Puškára vytvoríme podstránku pod názvom Zastavme neprávosť. V podstate ide o hnutie, ktoré zoskupí ľudí čo prežili podobnou tortúru akou prešiel aj samotný Peter Puškár. Pracovne si toto hnutie pomenujeme Moc bezmocných. Hnutie zoskupí ľudí, ktorí sa stali obeťami šikanovania a týrania nielen zo strany politickej moci ale aj v práci.   Kľúčovou úlohou hnutia je varovať  ľudí, aby podnikli kroky a neprežili podobnú tortúru akou prešiel aj  Peter Puškár a ďalšou úlohou je týmto ľuďom poskytnúť morálnu a odbornú pomoc. Keď sú takýto jedinci osamotení ich vplyv je minimálny. S hnutím získajú moc a preto tomu hovoríme Moc bezmocných.

Počas kampane zvlášť  v  stretnutiach s ľuďmi plne využijeme niektoré  rétorické zručnosti primárne však pri odosielaní hlavných  posolstiev. Uviedol som príklad tzv. červa  v uchu ktorý sa prevŕta až do podvedomia. Ako ilustráciu  uvedieme: Slovenské je Bohaté. Bohatstvom Slovenska sú ľudia. Ľudia pracovití, čestní a vzdelaní. Vzdelanie je našou hlavnou prioritou. /Keď komunikujeme s mladými ľuďmi a keď komunikujeme so staršou generáciou, tak slovo vzdelanie nahradíme slovom zdravie.

Slovensko slobodných a šťastných ľudí  je jediná domovina, ktorú máme a za takéto Slovensko sa budem prihovárať aj na pôde europarlamentu.  Do kontextu rétoriky určite patria aj slová chvály za každú otázku alebo účasť v debate a priama komunikácia – pozeranie do očí. Váhu takéhoto prístupu poznáte lepšie ako ja. Okrem pocitu istoty čo sme dali  aj do nášho sloganu ľudia túžia aj po uznaní a preto celú kampaň aj vedieme na prvkoch istota a úcta k človeku.

Žiadne komentáre

Napíšte Váš názor

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close