Rozvoj športu – menšiny

Rozvoj športu – menšiny

Rozvoj športu je na Slovensku často diskutovanou témou, avšak zatiaľ bez väčšieho projektu zameraného na podporu športovo nadaných detí a mladých ľudí z menšín. Keď sa pozrieme na zloženia jednotlivých športových družstiev z rôznych športov, málokedy sú ich súčasťou Rómovia. Pýtate sa čím je to spôsobené? Pozrime sa na to bližšie.

Podpora športu na Slovensku

Každoročne sa na podporu športu vyčlení istá časť financií z rozpočtu vlády. Najviac pozornosti sa kladie na to, aby sa podpora dostala skutočným športovým talentom. Nie vždy sa ale prihliada na zázemie jednotlivých športovcov či na to, že pochádzajú z menej rozvinutých regiónov, prípadne sociálne slabších rodín.
Systém prerozdeľovania financií je aktuálne nastavený tak, že príspevky dostávajú jednotlivé kluby, ktoré s nimi hospodária podľa aktuálnych podmienok a potrieb športovcov.  Faktom ale zostáva, že niektoré športovo nadané deti nemajú príležitosť byť súčasťou takýchto klubov, a teda mať prístup k podpore potrebnej na naozajstné vycibrenie schopností. Táto problematika sa týka najmä rómskej menšiny, keďže pre tieto rodiny je niekedy problémom aj členský poplatok v športovom klube.

Zlepšenie podmienok pre menšiny

Pokiaľ sa hovorí o zefektívnení podpory športu, je potrebné tiež hovoriť o zlepšení podmienok pre menšiny, aby všetci mladý športovci mali prístup k rovnakým zdrojom a podpore. Situáciu je teda najlepšie riešiť celoplošne, pričom pravidlá by sa mali upraviť tak, aby zohľadňovali aj rodinné zázemie detí a mladých športovcov.
Je všeobecne známe, že aj športovci zo sociálne slabších rodín, resp. z takých, ktoré si nemôžu dovoliť míňať na rozvoj športového talentu dieťaťa príliš veľké sumy, dosahujú vynikajúce výsledky pokiaľ sú podporovaní. Z toho vyplýva, že pozornosť by sa mala venovať všetkých rovnako a s prihliadnutím na ich aktuálnu situáciu.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close