Rozvoj športu na Slovensku

Rozvoj športu na Slovensku

Šport je na Slovensku obľúbenou témou najmä počas najväčších športových podujatí. V poslednej dobe sa ale viac otázok objavuje ohľadne jeho financovania ako aj toho či sú financie rozdeľované správne. V nasledujúcich paragrafoch sa  na celú problematiku pozrieme bližšie.

Podpora talentov na Slovensku

Hlavným dôvodom prečo je potrebné venovať viac pozornosti rozvoju a podpore športu je rozvoj športových talentov na Slovensku. Slovensko podmienky na takýto projekt má, treba ho však priviesť do aplikovateľnej podoby.
Dôležité je zacieliť práve na tie talenty, ktoré sa nemôžu dostatočne rozvíjať ako následok toho, že im to rodine nevie finančne pokryť. Keď si vezmeme príklad hokejových majstrovstiev, je všeobecne známe, že vyskladať tím bolo náročné. Dôvodom bolo najmä to, že hoci na Slovensku športové talenty máme, nemajú k dispozícii podporu, vďaka ktorej by sa dostali na konkurencieschopnú úroveň oproti štátom, ktoré majú financovanie športu vyriešené lepšie. Na Slovensku sú pravidelné tréningy a dostatočná výbava, a teda kvalitná príprava športovcov, nadštandardom, ktorý si môže dovoliť veľmi málo ľudí a rodín.

Ako zlepšiť rozvoj športových talentov

Keďže problém nedostatočnej podpory športu sa týka všetkých regiónov Slovenska, situáciu je potrebné riešiť celoplošne.
Riešenie s najväčším pozitívnym účinkom je priama finančná aj materiálna podpora športových klubov za účelom zvýšenia ich vlastných kapacít. Týmto spôsobom sa vytvorí ekosystém, ktorý bude z časti podporovaný štátom, ale zároveň vytvorí momentum, keď aj samotné kluby budú schopné lepšie prerozdeliť financie, a teda poskytnúť priestor na rozvoj väčšiemu množstvo mladých športovcov.
Zmeny je dôležité presadiť nie len lokálne, ale vo väčšej mierke. Prispieť v tomto smere môžu domáci politici, aj tí v Európskom parlament, pretože sa lepšie orientujú v problematike eurofondov a tom, ako sa peniaze z nich používajú

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close