Slovensko v EU

Slovensko v EU

Slovensko je v Európskej únii od roku 2004, keď do nej vstúpilo spolu s ďalšími desiatimi krajinami. Motiváciou k vstupu do únie boli lepšie možnosti pre spoluprácu, podieľanie sa na rôznych projektoch aj zlepšenie ekonomiky a života na Slovensku.

Postavenie Slovenska v Európskej únie

Keďže Slovensko patrí medzi menšie krajiny, aktívne sa do európskej politiky zapája v rámci zoskupenia V4 spolu s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Našimi silnými stránkami sú poľnohospodárstvo, automobilové výroba a digitalizácia, takže na tieto oblasti sa zameriavame aj v rámci únie.

Ako môže vyzerať budúcnosť Slovenska v Európskej únii?

Pre to, aby sme boli schopní na európskej pôde presadzovať aj naše záujmy je nevyhnutné zostať a naďalej aktívny v zoskupení V4. Vhodná by bola aj spolupráca s Rakúskom, Slovinskom či ďalšími menšími štátmi. Tým vieme vyvážiť postavenie väčších západných krajín a zabezpečiť to, aby bolo v únii počuť aj menšie krajiny. Okrem toho sa tak vyvarujem rozdielnym podmienkam pre podnikateľov a zamestnancov doma a v zahraničí.
Keďže sa nám už dlhodobo darí v poľnohospodárstve a digitalizácii, je dôležité, aby sa nám stále darilo napredovať. Nové projekty a eurofondy sú skvelými príležitosťami pre rozbehnutie inovatívnych projektov, ktoré budú úspešné v celej únii.
Slovenský poslanci v Európskom parlamente však musia dbať na to, aby sa zlepšila kohézna politika, ktorá sa zameriava na znižovanie regionálnych rozdielov. Rovnako treba zabezpečiť efektívne využitie verejných peňazí, z ktorých až 80% pochádza z eurofondov. Systém eurofondov by nám mohol priniesť viac, ak bude vhodne zreformovaný proces financovania. Zamerať sa treba aj na sprehľadnenie legislatívy a zjednodušenie prístup k eurofondom. Tým sa zvýši efektivita využitia financií a výsledky budú viditeľnejšie.

Žiadne komentáre

Napíšte Váš názor

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close